نصب mod pagespeed در سرور لینوکس

نصب mod pagespeed در سرور لینوکس
نصب mod pagespeed در سرور لینوکس

برنامه نویسان گوگل در سالهای اخیر ماژول mod pagespeed برای آپاچی (Apache) آماده سازی کرده‌اند که با استفاده از آن در سرور سایت خود بدون نیاز به هیچ گونه تغییراتی در محتوای سایت خود می‌توانید سرعت سایت‌ های خود را تا حد زیادی افزایش دهید.

ماژول mod_pagespeed از کتابخانه معروف Google Page Speed برای انتخاب بهترین راهکار برای افزایش سرعت سایت شما به صورت خودکار و بدون نیاز به تغییر در محتوای صفحات سایت استفاده می‌کند.

از جمله مزایایی که نصب به همراه دارد می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم :

Image optimization, compression, and resizing

CSS & JavaScript concatenation, minification, and inlining

Cache extension, domain sharding, and domain rewriting

Deferred loading of JavaScript and image resources

این مد باعث بهبود سئو صفحات و همچنین افزایش سرعت بارگذاری می شود و هاستینگهای بزرگ دنیا نظیر GoDaddy ، GoDaddy ، DreamHost ازین ماژول در سرورهایی که وب سرور اپاچی دارند استفاده میکنند.
برای نصب mod_pagespeed دستورات زیر را وارد میکنیم :
cd /root
rpm -i –nodeps mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm
yum install at wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm -y

سپس فایل زیر را ویرایش میکنیم :
/etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf
و مقدار زیر را در ان اضافه میکنیم :

#Google PageSpeed Module
Include /etc/httpd/conf.d/pagespeed.conf

همچنین فایل /etc/httpd/conf/httpd.conf ویرایش میکنیم و # سمت راست را از دو عبارت زیر بر می داریم :

Deflate module settings
Include conf/extra/httpd-deflate.conf

در پایان وب سرور را ریستارت میکنیم.
با استفاده از دستور زیر می توانید از صحت فعال بودن mod_pagespeed در سرور خود آگاه شوید :

apachectl -t -D DUMP_MODULES

که مقدار زیر را نمایش می دهد :

core_module (static)
authn_file_module (static)
authn_dbm_module (static)
authn_anon_module (static)
authn_dbd_module (static)
authn_socache_module (static)
authn_core_module (static)
authz_host_module (static)
authz_groupfile_module (static)
authz_user_module (static)
authz_dbm_module (static)
authz_owner_module (static)
authz_dbd_module (static)
authz_core_module (static)
access_compat_module (static)
auth_basic_module (static)
auth_form_module (static)
auth_digest_module (static)
allowmethods_module (static)
file_cache_module (static)
cache_module (static)
cache_disk_module (static)
socache_shmcb_module (static)
socache_dbm_module (static)
socache_memcache_module (static)
so_module (static)
dbd_module (static)
dumpio_module (static)
buffer_module (static)
ratelimit_module (static)
reqtimeout_module (static)
ext_filter_module (static)
request_module (static)
include_module (static)
filter_module (static)
substitute_module (static)
sed_module (static)
deflate_module (static)
http_module (static)
mime_module (static)
log_config_module (static)
log_debug_module (static)
logio_module (static)
env_module (static)
expires_module (static)
headers_module (static)
unique_id_module (static)
setenvif_module (static)
version_module (static)
remoteip_module (static)
proxy_module (static)
proxy_connect_module (static)
proxy_ftp_module (static)
proxy_http_module (static)
proxy_fcgi_module (static)
proxy_scgi_module (static)
proxy_ajp_module (static)
proxy_balancer_module (static)
proxy_express_module (static)
session_module (static)
session_cookie_module (static)
session_dbd_module (static)
slotmem_shm_module (static)
ssl_module (static)
lbmethod_byrequests_module (static)
lbmethod_bytraffic_module (static)
lbmethod_bybusyness_module (static)
lbmethod_heartbeat_module (static)
unixd_module (static)
dav_module (static)
status_module (static)
autoindex_module (static)
info_module (static)
suexec_module (static)
cgi_module (static)
dav_fs_module (static)
dav_lock_module (static)
vhost_alias_module (static)
negotiation_module (static)
dir_module (static)
actions_module (static)
speling_module (static)
userdir_module (static)
alias_module (static)
rewrite_module (static)
mpm_prefork_module (shared)
php5_module (shared)
pagespeed_module (shared)

برای غیر فعال کردن در سرور از دستور زیر استفاده کنید :

ModPagespeed off

و برای فعالسازی مجدد :

ModPagespeed on