معرفی نرم افزار SSA

معرفی نرم افزار SSA
معرفی نرم افزار SSA

نرم افزار Smart storage administrator یکی از نرم افزارهایی است که روی سرورهای G9 اضافه شده است و در واقع نسخه بهینه شده نرم افزار ACU است که از آن برای پیکربندی دیسک ها و همچنین مدیریت آنها استفاده می شود.

به عنوان مثال برای اینکه یک هارد را به عنوان Spare تنظیم کنیم باید از این نرم افزار استفاده کنیم.

همچنین در این نرم افزار ابزای بنام ADU وجود دارد که برای انجام تست روی دیسک ها، کنترلر و Cache مورد استفاده قرار می گیرد.

نرم افزار Smart storage administrator یکی از نرم افزارهایی است که روی سرورهای G9 اضافه شده است و در واقع نسخه بهینه شده نرم افزار ACU است که از آن برای پیکربندی دیسک ها و همچنین مدیریت آنها استفاده می شود. به عنوان مثال برای اینکه یک هارد را به عنوان Spare تنظیم کنیم باید از این نرم افزار استفاده کنیم. همچنین در این نرم افزار ابزای بنام ADU وجود دارد که برای انجام تست روی دیسک ها، کنترلر و Cache مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه کنسول این نرم افزار در عکس زیر قابل نمایش است:

دیگر قابلیت ها
Simplify Deployment, Configuration, and Management

Monitor and Diagnose potential problems

Expand capacities, Enhance data protection, Optimize performance

درباره نویسنده

نظرات شما


یک × = 4

1 × پنج =