تلفن تماس با پیشگام وب

مشاهده خطای Maximum request length exceeded

مشاهده خطای Maximum request length exceeded

مشاهده خطای Maximum request length exceeded

|
0 Comments
|

بصورت پیش فرض در iis وبسایت ها می توانندفایل هایی با حجم ۴ مگابابت را آپلود نمایند و در صورت آپلود فایلی با حجم بیستر در زمان مشاهده سایت با خطای زیر مواجه خواهید شد:

Server Error in ‘/’ Application.

———————————————————————

Maximum request length exceeded.

جهت رفع این مشکل خطوط زیر در web.config سایت را بصورت ذکر شده تغییر دهید، در اینصورت فایل تا ۲۰ مگابایت قایل آپلود خواهد بود.

<system.web>

<httpRuntime executionTimeout=”۲۴۰″ maxRequestLength=”۲۰۴۸۰″ />

</system.web>
مقدار maxRequestLength در کد بالا را به میزات مورد نظرتان تغییر دهید

در iis7 و نسخه های قدیمی تر با تغییر بصورت زیر تا ۳۰ مگابایت امکان آپلود مقدور خواهد بود.

<system.webServer>

<security>

<requestFiltering>

<requestLimits maxAllowedContentLength=”۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰″ />

</requestFiltering>

</security>

</system.webServer>
مقدار maxAllowedContentLength در کد بالا را به میزات مورد نظرتان تغییر دهید. 

LiveZilla Live Help