محدودیت در دانلود همزمان و اتصالات

اعمال محدودیت برای تعداد اتصالات همزمان و یا حداکثر میزان دانلود در لحظه یکی از مواردی است که اکثر افرادی که سایت دانلود دارند در سرور های خود اعمال می کنند.
برای این محدودیت در apache می توانیم از مود bw استفاده کنیم.
این آموزش مربوط به سرور با کنترل پنل دایرکت ادمین می باشد که توسط پیشگام وب تهیه شده است.

محدودیت در دانلود همزمان و اتصالات
محدودیت در دانلود همزمان و اتصالات

برای نصب mod_bw دستورات زیر را در سرور وارد میکنیم:

1
2
3
4
5
6
cd /root
wget http://files.directadmin.com/services/custombuild/mod_bw-0.92.tgz
mkdir mod_bw
cd mod_bw
tar xvzf ../mod_bw-0.92.tgz
/usr/sbin/apxs -i -a -c mod_bw.c

ممکن است بعد از وارد کردن آخرین خط دستورات فوق با خطاهای زیر مواجه شوید:
mod_bw.c: In function ‘get_bw_rate’:
mod_bw.c:567: error: ‘conn_rec’ has no member named ‘remote_addr’
mod_bw.c: In function ‘get_maxconn’:
mod_bw.c:658: error: ‘conn_rec’ has no member named ‘remote_addr’
mod_bw.c: In function ‘get_sid’:
mod_bw.c:709: error: ‘conn_rec’ has no member named ‘remote_addr’
معمولا این خطا زمانی رخ می دهد که شما قصد نصب این ماژول را روی apache 2.4 داشته باشید ، در اینصورت فایل mod_bw.c را ویرایش کنید و remote_addr -> client_addr تبدیل کنید ، همچنین remote_ip -> client_ip تبدیل کنید.
بعد ازین مورد مقدار زیر بصورت خودکار در فایل httpd.conf وارد میشود:

1
LoadModule bw_module          /usr/lib/apache/mod_bw.so

در ادامه با وارد کردن دستور زیر:

1
nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf

فایل httpd-includes را ویرایش میکنیم و مقدار زیر را در ان وارد میکنیم و این فایل را ذخیره میکنیم:

1
2
3
4
5
6
7
8
BandWidthModule On
ForceBandWidthModule On
BandWidth all 102400000
MinBandwidth all -1
MaxConnection all 3
#<Location /modbw>
#    SetHandler modbw-handler
#</Location>

در واقع تنظیم می شود هر ای پی نهایتا در هر ثانیه می توانید 3 اتصال داشته باشد و تا 100 مگ می تواند دانلود کند.
سپس apache را ریستارت میکنیم.

درباره نویسنده

نظرات شما


شش − = 1

16 + سیزده =