رفع مشکل magic quotes gpc در نصب جوملای ورژن 3

برای نصب جوملا 3 بروی یکسری هاست ها با ارور Magic Quotes GPC is set to off. مواجه میشوید که باید این ایراد رو رفع و بعد به نصب ادامه دهید.

رفع مشکل magic quotes gpc در نصب جوملای ورژن3
رفع مشکل magic quotes gpc در نصب جوملای ورژن3

داخل محیط  root

یه فایل با نام php.ini ایجاد کنید و این کد ها رو داخلش قرار بدید.

magic_quotes_gpc = Off
extension=pdo.so
extension=pdo_mysql.so

قدم دوم :

htaccess.txt به به htaccess. تغییر نام بدید و کدهای زیر رو داخلش قرار بدید

<IfModule mod_suphp.c>
 suPHP_ConfigPath /home/myusername/public_html/
 <Files php.ini>
   order allow,deny
   deny from all
 </Files>
</IfModule>

و به نصب خودتون ادامه بدید و از جوملا 3 لذت ببرید

درباره نویسنده

نظرات شما


× 9 = هفتاد دو

هجده − 15 =