رفع خطا در phpmyadmin

رفع خطا در phpmyadmin
رفع خطا در phpmyadmin

یکی از خطاهایی که در مشاهده phpmyadmin بعد از ارتقا php در سرور ممکن هست مدیران سرور باهاش برخورد کنن خطای زیر هست:

phpMyAdmin – Error Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly. Also ensure that cookies are enabled in your browser.

phpmyadminerror

برای رفع این مشکل در سرور دایرکت ادمینتون دستورات زیر را در محیط ssh وارد کنید.

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build rewrite_confs

درباره نویسنده

نظرات شما


شش × = 54

2 × 1 =