بستن دسترسی آیپی های خاص

وارد هاست شوید و به بخش file manager بروید در زمان ورود تیک show hidden files را بزنید تا فایلهای مخفی نمایش داده شوند.

بستن دسترسی آیپی های خاص
بستن دسترسی آیپی های خاص


در صفحه بعد فایل .htaccess را پیدا کنید و ویرایشش کنید و کد زیر را به آن اضافه کنید.

order allow,deny
deny from
x
deny from
y
deny from
z
allow from all

در قسمت x میتوانید آیپی مورد نظر را وارد کنید

قسمت y و z هم به همین صورت ، در صورتی که تنها یک آیپی است

دو خط x , z را حذف کنید

درباره نویسنده

نظرات شما


شش × 9 =

16 − 3 =