بستن دسترسی آیپی های خاص

بستن دسترسی آیپی های خاص

وارد هاست شوید و به بخش file manager بروید در زمان ورود تیک show hidden files را بزنید تا فایلهای مخفی نمایش داده شوند.


در صفحه بعد فایل .htaccess را پیدا کنید و ویرایشش کنید و کد زیر را به آن اضافه کنید.

order allow,deny
deny from
x
deny from
y
deny from
z
allow from all

در قسمت x میتوانید آیپی مورد نظر را وارد کنید

قسمت y و z هم به همین صورت ، در صورتی که تنها یک آیپی است

دو خط x , z را حذف کنید

درباره نویسنده

نظرات شما


چهار − 1 =