آموزش ادامه دانلود یا آپلود در فایل زیلا بعد از قطع شدن

آموزش ادامه دانلود یا آپلود در فایل زیلا بعد از قطع شدن

ممکن است برای شما پیش آمده باشد که در هنگام دریافت و یا بارگزاری فایل با نرم افزار FTP فایل زیلا اینترنت شما قطع شود

در آموزشی که در ادامه فرا میگیرید نحوه از سرگیری ادامه دانلود یا اپلود فایل گفته شده است

* مرحله 1 :

* مرحله 2 :

* مرحله 3:

* مرحله 4 :

* مرحله 5:

* مرحله 6 :

* مرحله 7 :

درباره نویسنده

نظرات شما


نُه × = 54