تنظیم زمان سرور لینوکسی

تنظیم زمان سرور لینوکسی
تنظیم زمان سرور لینوکسی

تنظیم زمان به زمان تهران در سرور لینوکس یکی از اقداماتی است که مدیران سرور در هنگام کانفیگ سرور انجام می دهند.

برای تنظیم زمان به زمان تهران باید در سرور دستورات زیر را وارد کنید:

mv /etc/localtime /etc/localtime.BACKUP ; rm -f /etc/adjtime
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Tehran /etc/localtime
echo ‘Zone=”Asia/Tehran”‘ > /etc/sysconfig/clock
ntpdate 0.asia.pool.ntp.org

با انجام این مورد زمان ارسال و دریافت ایمیلها و زمان سرور با ساعت رسمی تهران تنظیم می شود.

ممکن است شما در سایت خود کدهای php دارید که زمان را اشتباه نشان می دهند بنابراین باید در فایل php.ini مقدار زیر اعمال شود.

date.timezone = “Asia/Tehran”

برای یافتن مسیر php.ini در سرور باید دستور زیر را وارد کنید:

php –ini

بصورت پیش فرض date.timezone روی UTC تنظیم است.

سپس وب سرور را یکبار ریستارت کنید.

مشکلی بود هم تیکیت بزنید ناحیه کاربری در خدمت هستیم.