مشکل ارتباط با files.directadmin.com

مشکل ارتباط با files.directadmin.com
مشکل ارتباط با files.directadmin.com

اگر در ارتباط با files.directadmin.com برای آپدیت ، نصب دایرکت ادمین و یا دانلود سرویس ها با مشکل مواجه بودید و خطای time out با سرعت پایین دانلود مواجه بودید.

می توانید از اموزش زیر استفاده کنید:

files1.directadmin.com – USA main server
files2.directadmin.com – USA
files3.directadmin.com – USA
files6.directadmin.com – Netherlands
files7.directadmin.com – Netherlands
files8.directadmin.com – Israel
files9.directadmin.com – USA
files10.directadmin.com – Thailand
files11.directadmin.com – Italy
files12.directadmin.com – Hong Kong, China
files13.directadmin.com – Thailand
files14.directadmin.com – Vietnam
files15.directadmin.com – Italy
files16.directadmin.com – Ukraine
files17.directadmin.com – Singapore
files18.directadmin.com – Turkey
files19.directadmin.com – Japan
files22.directadmin.com – Netherlands
files23.directadmin.com – Iran
files24.directadmin.com – Poland
files25.directadmin.com – Rotterdam, Netherlands
files26.directadmin.com – Belgium
ابتدا در مسیر زیر قرار میگیریم:

cd /usr/local/directadmin/custombuild

سپس دستورات زیر را وارد میکنیم:

./build update
./build set_fastest

با اینکار بهترین mirror برای دانلود فایلهای دایرکت ادمین انتخاب می شود.

در نهایت به شما سریعترین میرور در ارتباط با موقعیت مکانی سرور شما را معرفی میکند.

مثلا :

downloadserver=files2.directadmin.com

در اینصورت می توانید از files2.directadmin.com پینگ بگیرید

[root@server ~]# dig files6.directadmin.com

; <<>> DiG 9.2.4 <<>> files6.directadmin.com +nocomments
;; global options: printcmd
;files6.directadmin.com. IN A
files6.directadmin.com. 14062 IN A 62.148.181.110
directadmin.com. 14294 IN NS ns1.jbmc-software.com.
directadmin.com. 14294 IN NS ns2.jbmc-software.com.

و آی پی آن را در فایل hosts بصورت زیر تنظیم کنید تا با سرعت بهتری دانلود انجام شود.

62.148.181.110 files.directadmin.com