پيغام The connection has timed out چيست؟

اين پيغام در Mozilla Firefox به شكل زير است.

پيغام The connection has timed out چيست؟
پيغام The connection has timed out چيست؟

وقتي اين پيغام نمايش داده مي شود مي تواند چند علت داشته باشد :

1- بلاك شدن آي پي شما توسط فايروال امنيتي سرور – اين مورد رايج ترين است
2- سرور در دسترش شما قرار ندارد و دسترسي تمام آي پي ها به سرور وجود ندارد.
3- موارد معدود ديگر

موارد 2 و 3 به ندرت اتفاق مي افتد.
اما مورد 1 كه رايج ترين آنهاست ، به علت هاي مختلفي روي مي دهد. برخي از آنها به شرح زير است :

1- تشخيص نرم افزار هاي امنيتي سرور بر اينكه اقدام ضد امنيتي انجام مي شود.
2- اتصال و تكرار كانكشن ها با تعداد بيش از چند صد بار كه سرور آنرا حمله فرض كرده و مانع دسترسي شما مي شود

توضيح درباره  ( اتصال و تكرار كانكشن ها با تعداد بيش از چند صد بار ) : در برخي مواقع كاربر ادعا مي كند فقط يك يا چند بار متصل شده و كار خاصي انجام نداده ام.
معني واقعي اين است كه در واقع شما اقدام به اتصال بيش از چند صد بار در سرور نمي كنيد اما ممكن است پروسه عملياتي فانكشن ها چند صد اتصال را بوجود بياورد.

حل : اگر از آي پي ديناميك استفاده مي كنيد اين موضوع با تغيير آي پي قابل است.
آي پي ديناميك چيست : در هر قطع و وصل شدن به اينترنت آي پي شما تغيير مي كند.
آي پي استاتيک : آي پي شما همواره ثابت است. از اين مورد بيشتر در موارد امنيتي مانند مديريت دوربين هاي مدار بسته ، كنترل و هدايت و … استفاده مي شود.

چگونه آي پي خود را تغيير دهم : ( مختص آي پي ديناميك )
1- با روشن و خاموش كردن مودم adsl , lan , vimax , …
2- استفاده از يك پيوند غير عامل مانند vpn , …
3- تماس با asp ارائه دهنده اينترنت

چگونه مشكل را حل كنم : ( مختص آي پي استاتيك )
در اين مورد شما بايد با پشتيباني شركت تماس بگيريد تا پس از بررسي آي پي شما را از حالت بلاك خارج كند.