پیش نیازهای سرور برای نصب laravel

پیش نیازهای سرور برای نصب laravel
پیش نیازهای سرور برای نصب laravel

سرور لینوکسی شما برای نصب لاراول نیاز دارد تا حداقل مشخصات زیر را داشته باشد.

پیش نیاز سرور برای نصب laravel
پیش نیاز سرور برای نصب laravel

نسخه php باید بالاتر از 5.5.9 باشد و ماژول های OpenSSL , PDO , Mbstring , Tokenizer در سرور فعال باشد.
با وارد کردن دستور php -m می توانیم از فعال بودن این موارد اطمینان حاصل کنیم.

PHP <= 5.5.9
OpenSSL PHP Extension
PDO PHP Extension
Mbstring PHP Extension
Tokenizer PHP Extension