نمونه سبک 4 ستونه

No pricing table, Add Pricing
 • پایه

 • 12000 تومان /در سال

 • پیشگام وب با امکانات فوق العاده هاست شما را فراهم می کند. 30 روز استفاده رایگان
 •   حفاظت از مرورگر
 •   پشتیبان گیری اتوماتیک
 •   کنترل آسان
 •   کنترل فیسبوک
 •  ذخیره سازی آنلاین با امنیت
 • ادامه مطلب   خرید پلن!
 • حرفه ای

 • 27000 تومان /در ماه

 • پیشگام وب با امکانات فوق العاده هاست شما را فراهم می کند. 30 روز استفاده رایگان
 • حفاظت از مرورگر
 • پشتیبان گیری اتوماتیک
 • کنترل آسان
 • کنترل فیسبوک
 • ذخیره سازی آنلاین با امنیت
 • ادامه مطلب خرید پلن!
 • ویژه

 • 18000 تومان /در سال

 • پیشگام وب با امکانات فوق العاده هاست شما را فراهم می کند. 30 روز استفاده رایگان
 • حفاظت از مرورگر
 • پشتیبان گیری اتوماتیک
 • کنترل آسان
 • کنترل فیسبوک
 • ذخیره سازی آنلاین با امنیت
 • ادامه مطلب خرید پلن!

نمونه سبک 4 ستونه

No pricing table, Add Pricing