مشکل n550-5.7.1 not meet IPv6 sending guidelines regarding PTR records

اگر در ارسال ایمیل به ادرسهای جیمیل با خطا مواجه بودید و در بررسی log های مربوط به exim خطای زیر را مشاهده کردید:

** [email protected] F=<[email protected]> R=lookuphost T=remote_smtp: SMTP error from remote mail server after end of data: host gmail-smtp-in.l.google.com [2a00:1450:400c:c04::1a]: 550-5.7.1 [2001:41d0:8:54d9::1] Our system has detected that this message does\n550-5.7.1 not meet IPv6 sending guidelines regarding PTR records and\n550-5.7.1 authentication. Please review\n550-5.7.1 https://support.google.com/mail/?p=ipv6_authentication_error for more\n550 5.7.1 information. by1si17858891wjb.33 – gsmtp

می توانید عبارت زیر را در ابتدای فایل exim.conf اضافه کنید:
disable_ipv6=true

سپس فایل را ذخیره کنید و سرویس exim را ریستارت کنید.

درباره نویسنده

نظرات شما


3 × = هجده

هفده + 15 =