مشکل بهم خوردن زمان سرور لینوکس بعد از ریبوت

مشکل بهم خوردن زمان سرور لینوکس بعد از ریبوت
مشکل بهم خوردن زمان سرور لینوکس بعد از ریبوت

قبلا آموزش تنظیم زمان سرور لینوکسی به زمان تهران را ارائه کردیم.

ممکن هست با هر بار ریبوت سرور ، تاریخ سرور تغییر کند که تغییر زمان سرور مشکلات زیادی به بار می آورد.

بنابراین نیاز است تا در cron job های سرور تعریف کنید تا بعد از هر بار ریبوت سرور ntpdate اجرا شود.

ابتدا بررسی کنید در فایل crontab مقدار SHELL بصورت زیر تنظیم شده باشد:

SHELL=/bin/sh

اگر به اینصورت تغییر داید باید سرویس cron را ریستارت کنید.

دستور زیر را اجرا کنید:

export VISUAL=nano ; service crond restart

سپس دستور زیر را وارد کنید:
crontab -e

و در فایل cronjob مقدار زیر را وارد میکنیم:

@reboot /usr/sbin/ntpdate 0.asia.pool.ntp.org

سپس فایل را ذخیره میکنیم.

درباره نویسنده

نظرات شما


سه × 5 =

دو + شش =