محدود کردن فعالیت های رایانه ای کودکان

محدود کردن فعالیت های رایانه ای کودکان
محدود کردن فعالیت های رایانه ای کودکان

امروزه یکی از نگرانی های والدین ، استفاده ی بیش از حد کودکان از رایانه به ویژه بازی های رایانه ای و سرگرمی های مجاز یا غیر مجاز اینترنتی است.ویندوز 7 دارای نرم افزاری برای کنترل فعالیت های کاربران رایانه ،به ویژه کودکان است با استفاده از این نرم افزار ،والدین میتوانند محدودیت های نظیر :زمان استفاده ی کودکان از رایانه اجازه و نوع استفاده ی کودکان از بازی های رایانه ای و امکان استفاده ی کودکان از برنامه های مختلف موجود در رایانه را تنظیم کنند .

برای تنظیم محدودیت برای استفاده ی کودکان از رایانه در ویندوز 7 ،به صورت زیر عمل میکنیم:

در ویندوز 7 دکمه ی استارت (کلید پنجره)را کلیک میکنیم.

از گزینه های منوی شروع گزینه ی control panel را کلیک میکنیم .

از control panel ،نرم افزار parental controlsرا کلیک میکنیم تا اجرا شود.

از قاب سمت چپ،بر روی نام کاربری کودک کلیک میکنیم.

برای فعال کردن قابلیت کنترل فعالیت های کودک ،گزینه ی onرا کلیک میکنیم.

مشابه شکل انتها برای تنظیم زمان استفاده از رایانه ،نوع و روش استفاده از بازی های رایانه ای و تعیین محدودیت استفاده از سایر برنامه های موجود در رایانه (مانند مرورگر اینترنت IE) گزینه های دلخواه را کلیک کرده و تنظیم میکنیم.

دکمه ی ok را کلیک میکنیم تا تنظیمات اعمال شده انجام شود.

نکته : برای استفاده از نرم افزار control panel ویندوز 7 ، باید با کاربری که اختیارات مدیر سیستم administrator را وارد رایانه شویم و کاربری که برای کودک اجرا کرده ایم باید از نوع standard باشد.

درباره نویسنده

نظرات شما


× 3 = سه

3 × 5 =