بررسی خطا 504 Gateway Timeout

بررسی خطا 504 Gateway Timeout
بررسی خطا 504 Gateway Timeout

504
این خطا زمانی رخ می دهد که سرور مبدا که اینترنت شماست ، درخواست به سرور مقصد ارسال میکند ولی در بازه زمانی مشخص پاسخی از سرور مقصد دریافت نمی شود.
دلیل این خطا می تواند به موارد زیر مرتبط باشد:
ارتباط شبکه بین دو سرور اختلال دارد.
سرور مقصد بدلیل لود بالا با کملود منابع مواجه است و نمی تواند به درخواستهای جدید پاسخی دهد.
زمان timeout تعریف شده در سرور مقصد کوتاه می باشد.
زمان timeout در سرورها با مقداری بنام execution_time در فایل php.ini قابل تنظیم می باشد.

درباره نویسنده

نظرات شما


نُه − = 3

یک × 1 =