آموزش نمایش خطاها در جوملا

آموزش نمایش خطاها در جوملا
آموزش نمایش خطاها در جوملا

غیر فعال کردن Display error و یا Error reporting در سیستم مدیریت مجتوای جوملا بسیار رایج است.

دلیل عمده آن جلوگیری از نمایش Warning های زیاد نمایش داده شده در ابتدای صفحه سایت است. اگر میخواهید اعمال تغییرات در صفحه مدیریتی جوملا را دارید، مراحل زیر را پیگیری کنید:

روش اول

پس از ورود، در بخش System به Global Configuration رفته و در قسمت Server تنظیمات دلخواه را بر روی Error reporting اعمال نمایید. سپس اقدام به ذخیره سازی تغییرات فرمایید.

آموزش نمایش خطاها در جوملا
آموزش نمایش خطاها در جوملا

روش دیگر

تغییرات بر روی فایل های تنظیمات اعمال می گردد. برای این کار ابتدا به مسر نصب جوملا در هاست و سپس File manager بروید و فایل Configuration.php را در حال ویرایش باز کنید.

سپس در مقابل error_reporting مقدار E_ALL | E_STRICT را که کامل ترین شرایط را نشان می دهد قرار دهید. سپس تغییرات را ذخیره کنید و اقدام به مشاهده سایت نمایید.

درباره نویسنده

نظرات شما


1 × = شش

13 + نه =