معرفي html

HTML سرواژه HyperText Markup Language و به معناي «زبان نشانه گذاري ابرمتن» است (که البته برخي آنرا «زبان علامت گذاري فرامتن» ترجمه کرده اند).
معرفي html
معرفي html
اچ تي ام ال، سنگ بناي وب است؛ يک زبان رايانه اي که براي تدوين قالب و طراحي صفحات وب به کار برده مي شود. دستورالعملهاي اين زبان، برچسب (Tag) نام دارند که محتواي يک صفحه وب به وسيله آنها، نشانه گذاري شده و بدين ترتيب، نحوه نمايش آن صفحه براي مرورگرهاي وب توصيف مي شود. هر يک از برچسبهاي اچ تي ام ال، معنا و مفهوم خاصي دارند و تأثير مشخصي بر محتوا مي گذارند؛ مثلاً برچسبهايي براي تغيير شکل ظاهري متن، نظير درشت و ضخيم کردن يک کلمه يا برقراري پيوند (Link) به صفحات ديگر در اچ تي ام ال تعريف شده اند. يک سند اچ تي ام ال، يک پرونده مبتني بر متن (Text–based) است که معمولاً با پسوند htm. يا html. نامگذاري شده و محتويات آن از برچسبهاي اچ تي ام ال تشکيل مي شود.
مرورگرهاي وب که قادر به درک و تفسير برچسبهاي اچ تي ام ال هستند، تک تک آنها را از داخل سند اچ تي ام ال خوانده و سپس محتواي آن صفحه را نمايان سازي (Render) مي کنند. اچ تي ام ال يک زبان برنامه نويسي نيست، بلکه زباني براي نشانه گذاري ابرمتن است و اساساً براي ساختمند کردن اطلاعات و تفکيک اجزاي منطقي يک نوشتار – نظير عناوين، تصاوير، فهرستها، بندها و جداول – به کار مي رود. از سوي ديگر، اچ تي ام ال را نبايد به عنوان زباني براي صفحه آرايي يا نقاشي صفحات وب به کار برد؛ اين وظيفه اکنون بر دوش فناوريهاي ديگري چون شيوه نامه هاي آبشاري (CSS) است. گفتني است اچ تي ام ال شکلي از زبان ديگري بنام اس.جي.ام.ال است و «کنسرسيوم وب جهان گستر» آنرا به عنوان استانداردي براي نشانه گذاري مستندات ابرمتني براي عرضه در وب، تدوين کرده است.