تلفن تماس با پیشگام وب

شماره حساب ها

تمامی شماره کارت ها و حساب ها بنام مهدی لعلی میباشد.

پس از واریز باید در تیکیت اعلام کنید تا اقدامات لازمه انجام شود.

بانک صادرات ایران

شماره کارت:۶۰۳۷۶۹۱۷۹۰۹۶۶۷۸۲

شماره حساب:۰۳۲۹۸۵۸۲۹۹۰۰۱

بانک ملی ایران

شمار کارت:۶۰۳۷۹۹۱۱۹۸۱۶۱۴۴۴

شماره حساب:۰۳۳۸۳۴۳۰۸۱۰۰۴ 

LiveZilla Live Help